Mittwoch, 22. Juni 2011

Raamtentoonstelling

Aan de ramen van ARCAM zijn verschillende panelen gehangen die het onderwerp toelichten. Er is een verslag te zien van een onderzoek dat Jorryt Braaksma (Academie voor Bouwkunst) deed naar een mogelijk veranderende verhouding van Nederland tot de zee, er is een voorproefje te zien van een nog niet verschenen 'Zilte Atlas' en een historische toelichting op de rol die de zee voor Amsterdam heeft gespeeld. Ook zijn er recepten te vinden voor de zilte groentes die in de bak buiten worden geteeld.Groeiende zeesla
Fotoverslag DebatSamstag, 11. Juni 2011

Debat 16 juni ARCAM

PROGRAMMA LEZINGEN en DEBAT 'BRAK'
16.06.11

In het kader van de manifestatie BRAK wordt op 16 juni bij ARCAM een aantal lezingen georganiseerd over de consequenties van verzilting van de bodem. Leidend thema daarbij is hoe de verschillende disciplines samen het toekomstige Nederlandse landschap in willen richten. Het debat wordt geleid door Vincent Kuypers (Alterra Wageningen).

Sprekers:
André Oosterhuis, Oosterhuis architecten
Dries Schuwer, de Waterarchitect
Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het landschap

19:00 uur: deuren open
19:30 uur: introductie door Vincent Kuypers
20:00 uur: André Oosterhuis
20:30 uur: Dries Schuwer
21:00 uur: Yttje Feddes
21:30- 22:00 uur: discussie o.l.v. Vincent Kuypers