Sonntag, 15. Mai 2011

installatie zeeboerderij

Manifestatie BRAK: INSTALLATIE - DEBAT - EXPO - OOGSTFEEST 20.05.11 - 27.08.11

BRAK: een manifestatie bij ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) waarin de disciplines kunst, wetenschap en architectuur nauw samenwerken om aandacht te vragen voor de verzilting van de Nederlandse bodem. Met onder meer een site- specific kunstwerk (een zeeboerderij met zilte gewassen op het ARCAM-Eiland in het Oosterdok) en een raamexpositie wordt het debat over de oplossingen voor het steeds zouter wordende grondwater gestart en worden deze zichtbaar gemaakt voor publiek. BRAK is geïnitieerd door het kunstenaarsduo SWAMPS (Roel van Timmeren en Floris van der Kleij) in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR), Alterra, Plant Research International en ARCAM.

In BRAK worden vanuit verschillende invalshoeken de gevolgen én kansen van de verzilting belicht. Er wordt getoond hoe onze verhouding tot de natuur en onze omgeving verandert en dat dit op zich geen probleem hoeft te zijn: de oplossing wordt vaak door de natuur zelf aangereikt. De Universiteit van Wageningen doet al geruime tijd onderzoek naar de mogelijkheden van zilte landbouw. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het landschap, de agrarische sector, onze eetcultuur en de samenleving.

Verzilting van de Nederlandse bodem

De zeespiegel stijgt en in de lage delen van Nederland daalt de bodem door inklinking van de veengronden. Hierdoor neemt de zoute kweldruk toe en wordt de bodem zouter. Dagelijks worden miljoenen liters zoet water door de polders gepompt om landbouwgebieden onder zeeniveau geschikt te houden voor onze traditionele landbouwmethodes.
Een van de oplossingen voor dit probleem is het accepteren van de verzilting en de traditionele landbouw in Nederland anders in te richten door het kweken van zoutminnende groentes.

Zilte proefboerderij met 'visverschrikker'
SWAMPS installeert een tijdelijke, zilte proefboerderij op het ARCAM-Eiland in het zoete water van het Amsterdamse Oosterdok. Groentes zoals zeekraal, lamsoor, zeesla, snijbiet en mosselbank

Manifestatie BRAK
worden voorgekweekt en geplant door Universiteit Wageningen. Aan de rand van de ‘akker’ staat een buitenproportionele ‘visverschrikker’ die ’s avonds als een vuurtoren licht geeft. De sculptuur heeft het karakter van een onderzeese vogelverschrikker. Het geheel moet de sfeer van een laboratorium als altaar uitstralen. Hiermee wordt een licht ironisch commentaar gegeven op de moeizame verhouding van de mens met de natuur en dient als uithangbord voor de tentoonstelling. De rijpe zilte gewassen worden uiteindelijk verwerkt in een feestelijk menu dat tijdens het Oogstfeest op 27 augustus op de kade aan het IJ geserveerd wordt.

Expositie en debat
De ramen van het ARCAM-gebouw dragen aan de waterkant een raamexpositie en op 16 juni wordt een debat georganiseerd door Wageningen University & Research en ARCAM over de consequenties van verzilting voor de bouwopgave. Leidend thema daarbij is hoe de verschillende disciplines samen het toekomstige Nederlandse landschap in willen richten. M.m.v. André Oosterhuis, Vincent Kuypers en Yttje Feddes.

OPENING: officieel opening door prof. Willem Brandenburg (Wageningen University & Research) op vrijdag 20 mei om 17:00 uur.
DEBAT: donderdag 16 juni 19:30 uur.
OOGSTFEEST: zaterdag 27 augustus 18:00 uur. Proeven!
LOCATIE: ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam. De zeeboerderij en de raamexpositie zijn van maandag t/m zaterdag tijdens kantoortijden vrij toegankelijk van 20 mei t/m 27 augustus.

www.swamps.nl 
www.arcam.nl

BRAK werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Doen, Amsterdams Fonds voor de Kunst, ARCAM, Wageningen University & Research (WUR), Alterra, Plant Research International en Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen